Loading...
18 Mar
అంతము వరకు సహించి జీవకిరీటమును పొందండి!
Dr. Paul Dhinakaran

ఎన్ని శ్రమలు మరియు ఇరుకులు ఇబ్బందులు మీకు సంభవించినను, అంతము వరకు దేవునికి నమ్మకముగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మీకు జీవకిరీటమును బహుమానముగా ఇచ్చును.

Read More
17 Mar
మీ ముందర మరియు వెనుక కావలి కాచే దేవుడు!
Sis. Stella Dhinakaran

మీరు కూడ మీ గృహములో నుండి మీ పనులకు వెళ్లకముందు దేవునికి ప్రార్థించిన యెడల మీ రాకపోకల యందు, వాహనాలలోను మీరు సంరక్షింపబడి నిరంతరము కాపాడబడుదురు.

Read More
16 Mar
దేవునిలో విశ్వాసముంచువారు ఎన్నటికి దప్పిగొనరు!
Sis. Stella Dhinakaran

యేసుక్రీస్తును మీ స్వంత రక్షకునిగా మీ హృదయములో అంగీకరించి, దావీదు వలె మీరు కూడ దేవుని ఆత్మీయ దాహముతోను మరియు విశ్వాసముతోను అడిగినప్పుడు, దేవుడు మిమ్మును వ్యక్తిగతముగాను మరియు కుటుంబముగాను ఆయన యొక్క మహిమతో మిమ్మల్ని నింపుతాడు.

Read More
15 Mar
మీ ప్రార్థనలకు జవాబిచ్చే దేవుడు!
Sis. Stella Dhinakaran

మీరు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు సమస్యలు కష్టాల మధ్యలో ప్రభువు సన్నిధిలో ప్రార్థించినట్లయితే, దేవుడు తన చిత్తమును మీ జీవితములో నిశ్చయముగా నెరవేరుస్తాడు. ఆయన మీ హృదయ వాంఛలను తీర్చి మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు.

Read More
14 Mar
మీ ప్రతి పనిలోను దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడు!
Dr. Paul Dhinakaran

మీరు చేసే ప్రతి పనులలోను దేవుడు మీకు తోడైయుండాలంటే, మీరు దేవుని యొద్దకు వచ్చి, ఆయనను జాగ్రత్తగా వెదకండి, నిశ్చయముగా, ఎల్లప్పుడు మీకు ఆయన మీకు తోడుగా ఉండి, మీ పనులలో మీకు ప్రతిఫలమును అనుగ్రహిస్తాడు.

Read More
13 Mar
మిమ్మల్ని ఏ అపాయము రాకుండా కాపాడే దేవుడు!
Dr. Paul Dhinakaran

మీకు అపదలు తీసుకొని వచ్చు ఆపవాది ఉచ్చులలో నుండి విడిపించువాడు దేవుడే. కాబట్టి, మీ జీవితములో మీరు ఎదుర్కొంటున్న ఆపదలు తొలగిపోవు వరకు దేవుని రెక్కల నీడలో ఉన్నట్లయితే, అప్పుడు అపవాది మీ నుండి దూరముగా పారిపోతాడు. మీరు సురక్షితముగా కాపాడబడతారు.

Read More
12 Mar
దేవుని కొరకు కనిపెట్టుకొను వారు అవమానము నొందరు!
Sis. Stella Dhinakaran

మీరు మీ పూర్తి విశ్వాసాన్ని దేవుని మీద ఉంచి, ఆయన సన్నిధిలో కనిపెట్టి ప్రార్థించండి, మీరు కనిపెట్టుకొనియున్నదానికి ప్రతిఫలం తప్పక పరలోకం నుండి మీకు లభిస్తుంది. మరియు మీరు సమృద్ధిగా ఆశీర్వదింపబడతారు.

Read More
11 Mar
మీ ముఖములను ప్రకాశింపజేసే దేవుని జ్ఞానము!
Dr. Paul Dhinakaran

ఎప్పుడైతే మీరు దేవుని జ్ఞానమును కలిగియుంటారో, అప్పుడు ఏ మనుష్యుడు మీ యెదుట నిలువలేడు. మీరు ఎదుర్కొనబోయే పరీక్షలలో కూడ మీకు విజయాన్ని ఇచ్చి, మిమ్మల్ని ప్రకాశింపజేస్తూ, అత్యధిక స్థాయికి ఎదగడానికి దేవుడు మీకు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు.

Read More
10 Mar
మీ ఆపదలలో నుండి మిమ్మల్ని రక్షించే దేవుడు!
Sis. Stella Dhinakaran

ఆపదలలో మీరు చిక్కుబడినప్పుడు, చెడు జరిగినప్పుడు మీరు దేవుని మీద ఆధారపడి, ఆయనకు మొఱ్ఱపెట్టినట్లయితే, ఆయన తన రెక్కల క్రింద మిమ్మల్ని దాచుతాడు మరియు ఆయన తన చేతుల నీడలో దాచి పైకి లేవనెత్తి ఆశ్రయ దుర్గం పైకి ఎక్కించి కాపాడుతాడు.

Read More
09 Mar
బహుక్షేమము కలిగి సుఖించునట్లు చేసే దివ్యసమాధానం!
Bro. D.G.S Dhinakaran

మీరు అశాంతితో వేదన అనుభవించుచున్నారా? యేసును వెంబడించుచున్న నాకే ఎందుకు ఈ బాధలు అని చింతించుచున్నారా? దీనత్వము కలిగియున్నట్లయితే, వేదన మధ్యలో కూడ ప్రభువు మీకు ఆయన యొక్క పూర్ణ సమాధానమును అనుగ్రహిస్తాడు.

Read More